SPOLUPRÁCA SO ŽILINSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM

„Som žiačkou Obchodnej akadémie v Žiline a na Vašom koncerte som bola minulý rok. Ste úžasní, Vaše texty sú super, každý ma iný príbeh. Ste super.“

„Dnešný deň bol veľkým zážitkom nielen pre mojich žiakov, ale aj pre mňa. Ste úžasní v tom, že z vás vyžaruje pozitívna energia, šírite pozitívne hodnoty a duchovno, ktoré je tak veľmi potrebné pre 21.storočie. Keby sa všetky programy uberali takýmto smerom, máme nádej zlepšiť svet. Veľa šťastia !“

Aj takýmito slovami reagovali účastníci – žiaci aj učitelia, na sériu hudobno-výchovných  koncertov „Čo je veľa,  to je veľa!“, ktoré zorganizoval odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Občianskym združením „Škola Života“ a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline v jednotlivých regiónoch Žilinského kraja.

Príjemná, uvoľnená atmosféra, umožňujúca otvorené pomenovanie pocitov a problémov dnešnej mládeže, sprevádzala všetkých aktérov koncertu. Vďaka moderátorskému majstrovstvu Radka Pažeja sa podarilo nadviazať bezprostredný kontakt s poslucháčmi, ktorí sa stali aktívnou súčasťou celej akcie. Rovnakým zážitkom bolo sledovať speváka Jaroslava Gaža, v podaní ktorého piesne nadobudli charakter osobných výpovedí, bez zbytočného sentimentu a snahy moralizovať. Cennou devízou celého koncertu bola jeho uveriteľnosť, umožňujúca poslucháčom pochopiť situáciu ľudí, ktorí sa ocitli v osobnom kontakte s násilím, agresivitou a extrémizmom. Ticho, ktoré ostalo v sále po odohratí piesní o domácom násilí a týraní detí, hovorilo za všetko…

Našťastie, aj o vážnych veciach sa dá rozprávať optimisticky a s nádejou na lepšiu budúcnosť. Veríme, že aj vďaka takým akciám, ako bol koncert „Čo je veľa,  to je veľa!“ sa podarí povedať jasné „Nie!“ veciam a javom, ktoré nás trápia, a s ktorými nesúhlasíme.

Vypracoval : Ing. Stanislav Talapka, PhD.

Scroll to Top