Koncerty pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

BALADA O JÁNOŠÍKOVI – NOVINKA

Koncertné spracovanie kultového muzikálu v podaní muzikálového herca a speváka skupiny Arzén Jara Gaža, ktorý stvárnil postavu Jánošíka v muzikáli Na Skle Maľované na doskách Mestského divadla v Žiline v 260-tich reprízach. Piesne zaznejú v novom hudobnom šate producenta a gitaristu Juraja Jaroščiaka, ponúka 60 minút najkrajších melódií z muzikálu Na skle maľované. Divadelný kostým, valaška, opasok, či veľkoplošná projekcia s textami piesní, sú doplnené hovoreným slovom o rodisku Jánošíka, o živote a jeho smrti. Spomienky na spoluprácu s legendárnym predstaviteľom zbojníka, Michalom Dočolomanským, budú súčasťou programu.


AKO PREŽIŤ – NOVINKA

Pokračovanie úspešných hudobno-vzdelávacích programov PRVÁ POMOC, AKO ZACHRÁNIŤ, s profesionálnou záchranárkou, v ktorom sa deti naučia, ako riešiť situáciu v prípade úrazu vo voľnej prírode, vo vode, pri športe,  alebo v domácnosti. Vysvetlíme postup činnosti pri jednotlivých druhov úrazov. Súčasťou výchovného koncertu je ukážka manipulácie s AED (automatický externý defibrilátor), ktorým dokážeme zachrániť ľudský život. Profesionálny výklad je doplnený hudobnými vstupmi a videoprojekciami.


DOPRAVA, DOĽAVA

Hravou a zároveň náučnou formou sa deti naučia základné pravidlá cestnej premávky. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky. Pripravujeme deti na samostatný pohyb na cestách, ako chodcov, ako cyklistov, pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov. Program pôsobí preventívne voči úrazom a nehodám na cestách. Koncert je spracovaný zábavnou formou, kde hovorené slovo a veselé autorské skladby dopĺňajú aj hrané scénky s ukážkami dopravných značiek a praktických dopravných situácií, do ktorých sú priamo zapájané aj deti. Nechýba ani doplňujúca obrazová videoprojekcia.


NATURA

Environmentálna výchova hravou formou.  Deti sa naučia, čo? ako? a prečo? separovať odpadky, ako udržiavať krehkú rovnováhu medzi človekom, jeho potrebami a prírodou. Čistota vody a vzduchu je dôležitou súčasťou života nielen ľudí, ale aj zvierat. Výchovno – motivačný koncert dopĺňajú pesničky, hovorené slovo a video prezentácie.


PRVÁ POMOC

Program určený pre prvý stupeň základných škôl. Deti sa dozvedia a naučia základy prvej pomoci. Od zavolania na telefonickú linku 155 (aj to, prečo volať práve 155), nahlásenia správnych a dôležitých údajov (ktoré sú to a prečo sú také dôležité), cez priebeh telefonátu, až po záchranu ľudského života a príchod zdravotníckeho personálu. Prednáška je doplnená o pesničky s videoprojekciou.


SLOVENSKO SPIEVA

V hudobnom programe mapujeme regióny Slovenska prostredníctvom známych folklórnych piesní aj v rôznych hudobných úpravách. Navštívime Myjavu, Detvu, Horehronie, Terchovú, Oravu, východ Slovenska a zaznejú aj piesne z rómskeho prostredia. Celkovo program obsahuje 10 piesní a hovorené slovo, tematicky zamerané k danej téme. Celé pásmo je doplnené obrazovou videoprojekciou.


ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL

Tento koncert je zameraný na muzikál ako taký. Žiaci a študenti sa dozvedia informácie o histórii a súčastnosti muzikálu. Nahliadnu do zákulisia a prípravy muzikálov a prostredníctvom videoprojekcie a textov piesní sa môžu priamo zapojiť do programu. V tomto pásme odznejú skladby z najznámejších slovenských a českých muzikálov napríklad: Na skle maľované, Neberte nám princeznú, Hamlet, Rebelové, Cigáni idú do neba… (Pesničky – Zbohom buď, Rozhádzané postele, Stín katedrál a mnohé ďalšie 🙂 


MUZIKÁLOVÝ MIX

Po úspechu programu ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL sme pripravili program MUZIKÁLOVÝ MIX, ktorý obsahuje výber skladieb z najznámejších zahraničných, ale aj domácich muzikálov. Zaznejú skladby z muzikálových klasík napríklad Dracula, Mamma Mia, Cigáni idú do neba, Na skle maľované. Chýbať nebudú ani hity od skupín ABBA a QUEEN. Videoprojekcia je doplnená o texty skladieb.


HUDOBNÉ PÁSMO

Výchovný koncert zameraný na oboznámenie sa s jednotlivými hudobnými štýlmi, za pomoci folklórnych piesní. Koncert je vhodný pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Predstavenie prebieha formou hovoreného slova s muzikálovým hercom a spevákom o tom, ako funguje hudba, folklór, ale aj muzikál, čo všetko v sebe spája a ako človeka obohacuje. Každá skladba je doplnená stručnou charakteristikou a históriou vybraného hudobného štýlu. Skladby dopĺňa autorská videoprojekcia premietaná na plátno, ktorá obsahuje aj texty ku skladbám – karaoke. Prostredníctvom hudby poukazujeme aj na jednotlivé spoločenské problémy, a preto je tento program prínosom aj v oblasti etiky a výchovy mladých ľudí. Takisto je pomôckou (doplnkom) pre hodiny hudobnej výchovy, pretože v hudobnom programe mapujeme regióny Slovenska prostredníctvom známych folklórnych piesní v rôznych hudobných úpravách a štýloch. Navštívime Myjavu, Detvu Horehronie, Terchovú, Oravu, východ Slovenska a zaznejú aj piesne z rómskeho prostredia.


VIANOČNÝ KONCERT

Koncert s najkrajšími vianočnými melódiami a koledami – Tichá Noc, Ave Maria, Poďme bratia do Betléma, Benedictus, Rolničky, rolničky a mnohé ďalšie – pre navodenie tej správnej sviatočnej atmosféry. Pesničky sú doplnené textom, takže sa môžu pripojiť všetci diváci – poprípade je v programe miesto aj pre prezentáciu samotných žiakov.

Scroll to Top