Koncerty pre 2. stupeň ZŠ

BALADA O JÁNOŠÍKOVINOVINKA

Koncertné spracovanie kultového muzikálu v podaní muzikálového herca a speváka skupiny Arzén Jara Gaža, ktorý stvárnil postavu Jánošíka v muzikáli Na Skle Maľované na doskách Mestského divadla v Žiline v 260-tich reprízach. Piesne zaznejú v novom hudobnom šate producenta a gitaristu Juraja Jaroščiaka, ponúka 60 minút najkrajších melódií z muzikálu Na skle maľované. Divadelný kostým, valaška, opasok, či veľkoplošná projekcia s textami piesní, sú doplnené hovoreným slovom o rodisku Jánošíka, o živote a jeho smrti. Spomienky na spoluprácu s legendárnym predstaviteľom zbojníka, Michalom Dočolomanským, budú súčasťou programu.


AKO PREŽIŤ – NOVINKA

Pokračovanie úspešných hudobno-vzdelávacích programov PRVÁ POMOC, AKO ZACHRÁNIŤ, s profesionálnou záchranárkou, v ktorom sa deti naučia, ako riešiť situáciu v prípade úrazu vo voľnej prírode, vo vode, pri športe,  alebo v domácnosti. Vysvetlíme postup činnosti pri jednotlivých druhov úrazov. Súčasťou výchovného koncertu je ukážka manipulácie s AED (automatický externý defibrilátor), ktorým dokáže zachrániť ľudský život aj dieťa. Profesionálny výklad je doplnený hudobnými vstupmi a videoprojekciami.


ČO JE VEĽA, TO JE VEĽA

Motivačný koncert o medziľudských vzťahoch, šikane, intolerancii. Program o základných právach – na bezpečnosť v škole, na život bez bolesti, ponižovania a strachu. Jedinou možnosťou, ako efektívne čeliť šikanovaniu, je otvorene si priznať jeho existenciu a riešiť situácie, ktorým žiaci musia čeliť. Nabádame žiakov ku komunikácii – či už priamej, alebo nepriamej. Taktiež v tomto programe úzko spolupracujeme s policajným zborom SR.  Prístupnou a aktuálnou formou (hudobná stránka, komunikácia so žiakmi, texty, videoprojekcia) poukazujeme i na zvyšujúce sa násilie, agresivitu a extrémizmus v našej spoločnosti. Zvláštny dôraz kladieme na domáce násilie a týranie detí, ktoré sa deje za zatvorenými dverami. Hovorené slovo dopĺňajú autorské piesne a prezentácie premietané na plátno. 


CESTA

Témou programu sú závislosti a prevencia. Alkohol, cigarety, drogy, ako látkové závislosti a internet, mobil, počítač, ako nelátkové závislosti, sú choroby súvisiace s modernou dobou. Nekontrolované nutkanie opakovať svoje správanie bez ohľadu na dôsledky, je jednou z tém autorských piesní, videoprojekcie na veľkoplošnom plátne a hovoreného slova. V podaní profesionálnych hudobníkov chceme ukázať cestu riešenia týchto problémov.  Láska, priateľstvo a rodina sú veličiny, ktoré dokážu zdolať aj najťažšie prekážky. Len treba ….veriť.


AKO ZACHRÁNIŤ…

Program určený žiakom druhého stupňa základných škôl a stredoškolákom. Vedeli by vaši žiaci podať prvú pomoc? Ak áno, to nás teší a ak nie, nevadí, pretože v tomto programe sa dozvedia všetko, čo je naozaj dôležité pri podávaní prvej pomoci. Vysvetlíme, ako postupovať – od zavolania na tiesňovú linku prvej pomoci, cez inštrukcie, až k záchrane ľudského života. Výklad dopĺňajú pesničky s videoprojekciou.


SLOVENSKO SPIEVA

V hudobnom programe mapujeme regióny Slovenska prostredníctvom známych folklórnych piesní aj v rôznych hudobných úpravách. Navštívime Myjavu, Detvu, Horehronie, Terchovú, Oravu, východ Slovenska a zaznejú aj piesne z rómskeho prostredia. Celkovo program obsahuje 10 piesní a hovorené slovo, tematicky zamerané k danej téme. Celé pásmo je doplnené obrazovou videoprojekciou.


ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL

Tento koncert je zameraný na muzikál ako taký. Žiaci a študenti sa dozvedia informácie o histórii a súčastnosti muzikálu. Nahliadnu do zákulisia a prípravy muzikálov a prostredníctvom videoprojekcie a textov piesní sa môžu priamo zapojiť do programu. V tomto pásme odznejú skladby z najznámejších slovenských a českých muzikálov napríklad: Na skle maľované, Neberte nám princeznú, Hamlet, Rebelové, Cigáni idú do neba… (Pesničky – Zbohom buď, Rozhádzané postele, Stín katedrál a mnohé ďalšie.


MUZIKÁLOVÝ MIX

Po úspechu programu ČESKOSLOVENSKÝ MUZIKÁL sme pripravili program MUZIKÁLOVÝ MIX, ktorý obsahuje výber skladieb z najznámejších zahraničných, ale aj domácich muzikálov. Zaznejú skladby z muzikálových klasík napríklad Dracula, Mamma Mia, Cigáni idú do neba, Na skle maľované. Chýbať nebudú ani hity od skupín ABBA a QUEEN. Videoprojekcia je doplnená o texty skladieb.


HUDOBNÉ PÁSMO

Výchovný koncert zameraný na oboznámenie sa s jednotlivými hudobnými štýlmi, za pomoci folklórnych piesní. Koncert je vhodný pre žiakov materských, základných a stredných škôl. Predstavenie prebieha formou hovoreného slova s muzikálovým hercom a spevákom o tom, ako funguje hudba, folklór, ale aj muzikál, čo všetko v sebe spája a ako človeka obohacuje. Každá skladba je doplnená stručnou charakteristikou a históriou vybraného hudobného štýlu. Skladby dopĺňa autorská videoprojekcia premietaná na plátno, ktorá obsahuje aj texty ku skladbám – karaoke. Prostredníctvom hudby poukazujeme aj na jednotlivé spoločenské problémy, a preto je tento program prínosom aj v oblasti etiky a výchovy mladých ľudí. Takisto je pomôckou (doplnkom) pre hodiny hudobnej výchovy, pretože v hudobnom programe mapujeme regióny Slovenska prostredníctvom známych folklórnych piesní v rôznych hudobných úpravách a štýloch. Navštívime Myjavu, Detvu Horehronie, Terchovú, Oravu, východ Slovenska a zaznejú aj piesne z rómskeho prostredia.


VIANOČNÝ KONCERT

Koncert s najkrajšími vianočnými melódiami a koledami – Tichá Noc, Ave Maria, Poďme bratia do Betléma, Benedictus, Rolničky, rolničky a mnohé ďalšie – pre navodenie tej správnej sviatočnej atmosféry. Pesničky sú doplnené textom, takže sa môžu pripojiť všetci diváci – poprípade je v programe miesto aj pre prezentáciu samotných žiakov.

Scroll to Top